Obsah  
 

Moxa - zoznam obrazov problémov podľa TČM

Zoznam obrazov problému slúži ako základná informačná báza pre moxovanie a pre moxa analýzu

 

 

Ak chcete do zoznamu pridať nový obraz problému, kliknite na tlačidlo Pridať a zadajte názov obrazu problému, symptómy a prípadne poznámku. Do zoznamu akupunktúrnych bodov pridajte body, prislúchajúce tomuto problému pomocou tlačidla Pridať vedľa zoznamu bodov. Sú to body, ktorých nahrievanie bude mať priaznivý efekt na vyliečenie problému.

 

 

Tlačidlami Upraviť a Vymazať možno upravovať obidva zoznamy, obrazy problémov a účinné akupunktúrne body.

 

Nakoniec, čo je najdôležitejšie pre moxa analýzu, zadefinujte prislúchajúce diagnózy, fyzické a psychické symptómy, ktoré charakterizujú tento obraz problému. Sú to vlastne diagnózy a symptómy odpovedajúce symptómom obrazu ale tak, ako sú v zoznamoch diagnóz a symptómov v programe Dr.Alter. 

Napr. prvý symptóm problému je penivý hlien. V programe je všeobecný fyzický príznak "Zahlienenosť - penivý hlien". Kliknite na tlačidlo Pridať FYZP, ako bod/orgán/tkanivo/systém vyberte dvojklikom myšou "Všeobecné symptómy" a z nich už uvedený príznak "Zahlienenosť - penivý hlien". Takto postupujte pre všetky symptómy obrazu problému. Pokiaľ sa symptóm v programe nachádza ako diagnóza, použite tlačidlo Pridať diagnózu, pokiaľ ako psychický príznak, použite tlačidlo Pridať PSYP

Ak ste vložili nesprávnu diagnózu alebo symptóm, použite tlačidlo Vymazať.

 

Tlačidlo Zaevidovať slúži pre zaevidovanie diagnózy/symptómu do konzultácie. To sa využíva vtedy, keď máte podozrenie na nejaký obraz problému podľa TČM a zisťujete cielenými otázkami prítomnosť konkrétnych symptómov.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286