Obsah  
 

Zobrazovacie / editovacie okno

Dvojklikom myšou na text v poli kdekoľvek v programe sa text zobrazí zväčšený pre pohodlnejšie čítanie v zobrazovacom / editovacom okne.

 

 

V pravej hornej časti titulkového pruhu je nápis Zobrazenie (text sa len zobrazuje bez možnosti jeho zmeny), alebo Editovanie (text možno aj meniť). Okno možno zatvoriť klávesou Esc, alebo kliknutím na tlačítko s X.

 

Ak editovacie okno otvoríte pre pole Poznámka pre úpravu textov, v pravej dolnej časti sa zobrazia tlačidlá pre vkladanie terapii - detoxikácia, gemmoterapia, kolorterapia a petroterapia. Pri iných poliach môžu byť v spodnej časti zobrazené iné tkačidlá (Byliny, Minerály, Vitamíny, ....)

 

  

 

Energie - kliknutím ľavým tlačidlom myši sa do textu vložia značky začiatku a konca pre vloženie textu týkajúceho sa energetickej očisty a harmonizácie.

 

Farby - kliknutím ĽAVÝM tlačidlom myši na tomto tlačidle sa zobrazí zoznam farieb pre ich pridanie do kolorterapie. Zaškrtnutím voľby Nepriaznivá farba v zozname farieb sa farba zaznamená ako nepriaznivá.

Kliknutím PRAVÝM tlačidlom myši na tlačidle Farby sa zobrazí okno pre vloženie kompletného textu kolorterapie s priaznivými aj nepriaznivými farbami. Viac informácií ...

 

Kamene - kliknutím ĽAVÝM tlačidlom myši na tomto tlačidle sa zobrazí zoznam drahých kameňov pre ich pridanie do petroterapie. 

Kliknutím PRAVÝM tlačidlom myši na tlačidle Kamene sa zobrazí okno pre vloženie kompletného textu petroterapie s typom kameňa a so spôsobom jeho aplikácie.  Viac informácií ...

 

Gemmoterapia - kliknutím ľavým tlačidlom myši sa do textu vložia značky začiatku a konca pre vloženie textu týkajúceho sa gemmoterapie.

 

Detoxikácia - kliknutím ľavým tlačidlom myši sa do textu vložia značky začiatku a konca pre vloženie textu týkajúceho sa detoxikácie.

 

 

Veľkosť písma textu v okne je možné nastaviť v okne pre nastavenie programu.

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286