Obsah  
 

Pridanie/úprava receptu, poznámky, rady

Pre pridanie a úpravu poznámky slúži rovnaké okno. Pri pridávaní novej sú však všetky polia prázdne.

 

 

Názov - zadajte názov poznámky, receptu,....

Oblasť - zo zoznamu vyberte, alebo pokiaľ v zozname vami požadovaný názov nie je, zadajte názov skupiny, ku ktorej sa poznámka vzťahuje 

Popis - vlastný text. Text možno formátovať, farebne zvýrazňovať, meniť font a typ písma,... Vloženie textu z Windows schránky (clipboard) dosiahnete stlačením Shift-Insert.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286