Obsah  
 

Numerológia

Numerológiu síce nemožno považovať za diagnostickú metódu, napriek tomu však dokáže odhaliť isté dané povahové črty a vlastnosti, ktoré sme dostali do vienka. Umožní terapeutovi nájsť tú správnu cestu ku klientovej "duši".

Dr. Alter podporuje numerologický rozbor dátumu narodenia a mena. Pri rozbore dátumu narodenia umožňuje určiť a zobraziť symboliku:
- životného čísla
- primárneho čísla dňa
- čísla roku
- numerologickú mriežku a význam jej prázdnych a plných polí, prázdnych a plných rovín
- osobnú ročnú vibráciu

- vplyv dátumu narodenia na charakter - vrodené charakterové črty


Pri numerologickom rozbore mena určí:

- osudové číslo mena

- charakteristiku mena

 

 

 

Zaškrtávacie políčka povolia/zakážu vytvorenie toho ktorého rozboru. Ak napríklad nechcete, aby sa v rozbore vyskytovala symbolika čísla roku narodenia, stačí keď zrušíte zaškrtnutie voľby Číslo roku narodenia. V numerologickej mriežke rovnakým spôsobom môžete určiť, či sa v rozbore objaví výklad k plným poliam mriežky, prázdnym poliam, plným rovinám a prázdnym rovinám. Rovinou rozumieme stĺpec, riadok alebo uhlopriečku. Na obrázku vyššie sú v numerologickej mriežke dve plné roviny - riadok 3-6-9 a stĺpec 7-8-9. Nie je tam žiadna prázdna rovina.

 

Samotný proces vytvorenia rozboru spustíte kliknutím na tlačidlo Rozbor. V spodnej časti sa vypíše celý numerologický rozbor. Text je editovateľný, môžete ho pred vytlačením meniť podľa vlastných požiadaviek.

 

Vytlačenie rozboru dosiahnete kliknutím na tlačidlo Vytlačiť.

 

Tlačidlami Upraviť zoznam zobrazíte okno, v ktorom môžete upravovať texty k jednotlivým číslam.

 

 

Tlačidlom Upraviť pri charakteristike krstného mena zobrazíte okno, v ktorom môžete upravovať texty k jednotlivým menám.

 

 

 

 

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286