Obsah  
 

Fyzické príznaky - jazyk

Po kliknutí na voľbu Jazyk sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

V tejto časti posudzujeme zmeny na jazyku. Nakoľko v reflexných zónach jazyka nie je medzi jednotlivými autormi zhoda, program ponúka dve základné definície - Michio Kushi a Josef Jonáš. Okrem toho je k dispozícii ešte tretia možnosť, kde si môže používateľ programu nadefinovať vlastné reflexné zóny jazyka.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286