Obsah  
 

Fyzické príznaky - zuby

Po kliknutí na tlačítko Zuby sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

 

 V tejto časti posudzujeme stav a bolestivosť jednotlivých zubov. Príčinou problémov so zubami sú väčšinou najmä obličky, ale jednotlivé zuby okrem toho prislúchajú k určitým orgánom, ktorých stav signalizujú bolesťou alebo kazivosťou.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286