Obsah  
 

Metabolické typy

Každý človek je jedinečný nielen svojim vzhľadom, ale aj schopnosťou spracovať rôzne druhy potravín. Jedinečnosť sa prejavuje aj v tom, aký pomer živín (bielkoviny, uhľohydráty a tuky) v strave potrebuje. Tento optimálny pomer sa môže dokonca meniť počas dňa. Program pomôže terapeutovi jednak zistiť pacientov metabolický typ, ale aj odporučiť mu pre neho správnu stravu a poskytnúť mu návod na doladenie jeho špecifickej stravy. Určenie metabolického typu a odporučenie stravy vychádza z knihy METABOLICKÉ TYPY - Převratný zpúsob stravování od Williama Wolcota a Trish Faheyovej.

 

Po kliknutí na voľbu  Metabolické typy v ráme skupín symptómov sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

Ak ste už počas konzultácie metabolický typ zisťovali a zaškrtávali odpovede v dotazníku, pri opakovanom otvorení okna sa zaškrtnutia obnovia. Rovnako zmenou dátumu konzultácie v ľavej hornej časti okna si môžete zobraziť odpovede dotazníka z predchádzajúcich testov.

 

Odporúčania k postupu vypĺňania  dotazníka sa zobrazia kliknutím na žlté tlačidlo Návod.

 

Vypĺňanie dotazníka počas návštevy klienta je časovo veľmi náročné, program preto umožňuje vytlačiť dotazník tlačidlom Vytlačiť dotazník (prípadne aj do PDF súboru pomocou programu PDF redirect) a dať ho / poslať ho mailom pacientovi, aby si ho v pokoji doma vyplnil. Terapeut potom môže jednotlivé odpovede v dotazníku programu zaškrtnúť, alebo len zadať počty odpovedí A, B a C. Výber postupu určuje výber volieb z formulára alebo ručne zadané.

 

Z formulára - keď je vybratá táto voľba a zároveň je zaškrtnuté odpovede aktualizovať priebežne, po zaškrtnutí každej odpovede v dotazníku sa aktualizujú počty jednotlivých odpovedí.

Ručne zadané - táto voľba sa využíva vtedy, keď terapeut poslal pacientovi dotazník a ten mu oznámil súčty jednotlivých odpovedí. Zadanie súčtov odpovedí do jednotlivých polí A, B a C pod voľbami z formulára a ručne zadané zaberie zlomok času oproti vypĺnaniu dotazníka.

 

Vyhodnotiť metabolický typ - týmto tlačidlom program určí, o aký metabolický typ ide. Podľa označenej voľby z formulára alebo ručne zadané sa vyhodnotia buď zaškrtnuté odpovede vo formulári, alebo ručne zadané súčty odpovedí A, B a C. Výsledok vyhodnotenia sa zobrazí nasledovne:

 

 

V zelenom paneli je názov vyhodnoteného metabolického typu pacienta, pod ním pole  Charakteristika metabolického typu, kde sú uvedené charakteristické rysy vybraného typu. V poli Odporúčaná strava sú uvedené odporúčania k strave, nevhodné potraviny, odporúčané potraviny a pomer uhľohydrátov, bielkovín a tukov. Okrem toho aj jednoduchý postup v 12 krokoch pre individuálne doladenie stravy.

 

Tlačidlom  Zapísať do konzultácie zapíšete vyhodnotený metabolický typ do konzultácie pacienta spolu s charakteristikou, odporúčaniami k strave a počtom odpovedí testu. Z konzultácie ho potom môžete zaradiť do odporúčaného riešenia. Zápis do konzultácie program umožní len vtedy, ak je dátum vo voľbe Dátum konzultácie identický s dátumom aktuálne spracovávanej konzultácie.

 

Ak sa napriek individuálnemu doladeniu stravy podľa uvedených 12 krokov pacient stále necíti dobre, v programe sú doplnené aj dalšie možnosti individuálnej úpravy stravy, ktoré zobrazíte kliknutím na modrú "linku" Individuálne doladenie stravy  v zozname Rôznych receptov, rád a poznámok. Tento návod môžete pacientovi vytlačiť na tlačiarni, alebo pomocou PDF redirect do PDF súboru a poslať mu ho mailom. Obsahuje dolaďovací minikvíz, cirkadiánne rytmy, hodnotenie potravín podľa glykemického indexu, stravu podľa krvných skupín a delenú stravu.

 

Stravovanie podľa metabolických typov vyžaduje od pacienta vlastnú iniciatívu a prácu na doladení individuálnej stravy. Bez splnenia tejto podmienky nemôže byť táto metóda úspešná.

 

Význam a použitie ďalších tlačidiel a volieb:

Zapísať - zapamätá si zaškrtnuté odpovede dotazníka.

Upraviť - otvorí okno pre úpravu otázok, popisu a odpovedí dotazníka (zvážte prosím zásahy do dotazníka). Podrobný popis ...

Vytlačiť dotazník - umožní vytlačiť dotazník či už na tlačiareň alebo pomocou PDF redirect do PDF súboru.

Metabolické typy - zobrazí metabolické typy v zozname fyzických príznakov, kde môžete upravovať texty charakteristiky a odporúčanej stravy

Dátum konzultácie - ak zaškrtávate odpovede v dotazníku, možete si zobraziť niektorú z minulých konzultácii s vtedajšími odpoveďami. Chémia organizmu sa totiž môže meniť a preto je vhodné z času na čas vyplnenie dotazníka zopakovať.

 

Tipy:

- v dotazníku je pod názvom otázky jej podrobnejší popis. Dvojklikom myšou na ňom zobrazíte text popisu zväčšený v samostatnom okne

- dvojklikom na polia Charakteristika metabolického typu a Odporúčaná strava sa text zobrazí zväčšený v samostatnom okne 

 

 

>>>

l

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286