Obsah  
 

Fyzické príznaky - všeobecné vyšetrenie

Program umožňuje evidovať základné parametre organizmu klienta ako sú výška, váha (hmotnosť), krvný tlak, srdcový tep (pulz), prípadne aj index tuku (ak je používateľ programu vybavený potrebným prístrojom). Okrem toho si môže terapeut definovať aj ďalšie parametre podľa svojej potreby. Tieto údaje sa nevyužívajú v žiadnych analýzach, ani sa nijako nevyhodnocujú, slúžia ako pomocná informácia pri sledovaní vývoja zdravotného stavu.

 

 

Hodnoty používateľom definovaných parametrov sa zadávajú tak, že na danom parametri dvojkliknete myšou, alebo stlačíte klávesu Enter. Zobrazí sa malé okno,  do ktorého zapíšete nameranú hodnotu. Po potvrdení Enterom sa hodnota zapíše do zoznamu.

Na pridávanie, úpravu a vymazávanie parametrov zo zoznamu užívateľsky definovaných údajov slúžia tlačidlá Pridať, Upraviť a Vymazať.

 

Zadané hodnoty sa zapíšu do konzultácie kliknutím na tlačidlo Zapísať vyšetrenie do konzultácie. Nie je potrebné vypĺňať všetky hodnoty, zapíšu sa len tie, ktoré boli vyplnené.

 

Tlačidlá História slúžia na grafické zobrazenie nameraných hodnôt pri jednotlivých konzultáciách.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286