Obsah  
 

Fyzické príznaky - laboratórne vyšetrenie

Program umožňuje evidovať výsledky z laboratória ako fyzické symptómy, pričom sa do konzultácie zaevidujú aj príslušné príčiny a tým pádom sa aj zohľadnia v analýzach. Vo fyzických symptómoch program z hraničných hodnôt pre dané vyšetrenie vyberie presne tie, ktoré zodpovedajú pohlaviu a veku pacienta. 

 

 

Pre rýchlejšie vyhľadávanie konkrétneho laboratórneho výsledku môžete využiť funkciu vyhľadávanie. Hľadá sa nielen v názve, ale aj vo všetkých poliach vrátane skratky.

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

Zistenú hodnotu z laboratória zapíšte do pola Zistená hodnota. Vyberte príslušné jednotky. Ak v zozname laboratórnych hodnôt máte iné jednotky hraničných hodnôt, musíte výsledok z laboratória prepočítať na jednotky v programe. Ak je zistená hodnota vyššia ako horná hranica alebo nižšia ako spodná hranica, zapíše sa do konzultácie spolu s laboratórnym vyšetrením aj príslušný fyzický príznak zo skupiny Rôzne, zodpovedajúci danému laboratórnemu vyšetreniu. Takto sa zabezpečí správnosť analýz.

 

Tlačidlom Zapísať hodnotu do konzultácie sa zapíše do aktuálnej konzultácie výsledok laboratórneho vyšetrenia. 

 

Tlačidlom história si môžete zobraziť graficky výsledky laboratórnych hodnôt z predchádzajúcich konzultácií.

 

 

Voľba Filter zobrazenia slúži k zobrazeniu len tých laboratórnych hodnôt, ktoré majú v príčine uvedený konkrétny orgán. Ak má teda terapeut podozrenie napr. na infekčné ochorenie pečene, zobrazí si všetky vyšetrenia, ktoré majú v príčine orgán pečeň. Takto môže požiadať o vykonanie niektorých z týchto vyšetrení, aby si potvrdil alebo vyvrátil svoju domnienku.

 

Tlačidlom Zoznam laboratórnych hodnôt zobrazíte zoznam laboratórnych hodnôt, do ktorého môžete dopĺňať nové laboratórne hodnoty, prípadne upravovať hraničné hodnoty jednotlivých vyšetrení. 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286