Obsah  
 

Fyzické príznaky - BMI

BMI - Body Mass Index patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Program umožňuje jeho vyhodnotenie tak podľa univerzálneho kritéria 

< 18,5 podváha

18,5 - 24,9 normálna váha

25,0 - 29,9 nadváha

> 30,0 obezita

ako aj podľa presnejšieho kritéria, ktoré zohľadňuje aj pohlavie (viď. obrázok nižšie). 

Program tiež umožňuje výpočet pre deti a mládež (od 2 do 20 rokov).

 

 

Okno pre výpočet BMI zobrazíte kliknutím na tlačidlo Fyzické príznaky a následným kliknutím na BMI v okne skupín symptómov. Program z dátumu narodenia automaticky vypočíta vek klienta k aktuálnemu dátumu. Podľa veku vyberie vyhodnocovacie kritérium pre deti a mládež do 20 rokov, alebo pre dospelých nad 20 rokov. Pre dospelých si môžete vybrať medzi univerzálnym alebo presnejším "kalkulátorom", odporúčame presnejší.

Dátum Výpočet k dátumu môžete meniť, avšak výsledok výpočtu možno zapísať do konzultácie len pre aktuálny dátum.

 

Po zadaní výšky v cm a váhy (hmotnosti) v kg stlačte klávesu Enter alebo kliknite na tlačidlo Vypočítať BMI

 

 

Program vypočíta a zobrazí hodnotu BMI, pod BMI zobrazí slovné vyhodnotenie indexu, v tomto prípade v zelenom poli text Normálna váha a nakoniec v zelenom paneli zobrazí interval normálnej (odporúčanej) váhy. 

V pravom dolnom rohu je ešte zobrazené upozornenie, v ktorých prípadoch nie je BMI spoľahlivou metódou merania obezity.

V poli Poznámka je zapísaný interval normálnej váhy a typ použitého kritéria pre vyhodnotenie. Môžete si tam pripísať ľubovoľný text. Pole poznámka bude zapísané do konzultácie.

 

Pre deti vyzerá výsledok výpočtu obdobne.

 

 

Po vypočítaní BMI je možné výsledok zapísať do konzultácie kliknutím na tlačidlo Zapísať do konzultácie.

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286