Obsah  
 

Zoznam laboratórnych hodnôt

Zoznam laboratórnych hodnôt obsahuje zoznam vyšetrení z biochemického laboratória s ich popisom, príčinami hodnôt pod a nad normál a hraničnými hodnotami pre každé vyšetrenie.

 

 

Zoznam zobrazíte kliknutím na tlačidlo Zoznamy a následne vybratím položky menu Zoznam laboratórnych hodnôt, alebo z fyzických príznakov - Laboratórne vyšetrenie tlačidlo Zoznam laboratórnych hodnôt.

 

Zoznam možno filtrovať podľa skupiny (bielkoviny, enzýmy, hormóny,....) a/alebo podľa materiálu, z ktorého sa vyšetrenie robí. Slúžia na to voľby Skupina Materiál.

 

Abecedné usporiadanie zoznamu podľa názvu alebo skratky dosiahnete kliknutím ľavým tlačidlom myši na titulok tabuľky, buď na nápis Názov alebo na nápis Skratka. Podľa usporiadania sa bude aj vyhľadávať v tabuľke hodnôt, keď na klávesnici začnete písať názov alebo skratku laboratórnej hodnoty.

 

Hraničné hodnoty sú uvedené zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy a môžu byť až v dvoch jednotkách. Hodnoty je tiež možné zadať pre určitý interval veku. Vek je uvedený v rokoch.

Pri zadávaní laboratórnej hodnoty ako fyzického symptómu sa zobrazia hraničné hodnoty zodpovedajúce pohlaviu a veku pacienta.

 

Pre rýchlejšie vyhľadávanie konkrétneho laboratórneho výsledku môžete využiť funkciu vyhľadávanie. Hľadá sa nielen v názve, ale aj vo všetkých poliach vrátane skratky.

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

Význam jednotlivých tlačidiel:

Pridať - slúži na pridanie nového laboratórneho vyšetrenia s hraničnými hodnotami. Týmto tlačidlom sa nepridáva hodnota do konzultácie, ale len do zoznamu laboratórnych hodnôt, z ktorého ich môžete vkladať do konzultácie pre ktoréhokoľvek klienta ako fyzický príznak. Návod na pridanie nového vyšetrenia

Upraviť - slúži na úpravu existujúcej laboratórnej hodnoty v rovnakom okne ako pre pridanie nového vyšetrenia.

Vymazať - vymazanie vymazanie laboratórnej hodnoty zo zoznamu laboratórnych hodnôt (nie z konzultácie).

Export do FYZP - vyexportuje laboratórne vyšetrenia ako fyzické príznaky do skupiny Rôzne. Slúži len ako poistka. Pri pridaní nového laboratórneho vyšetrenia alebo úprave existujúceho sa zmena automaticky urobí aj v zozname fyzických príznakov. Ak si však nebudete istí, či sú lab. vyšetrenia totožné s fyzickými príznakmi, využite toto tlačidlo, čím sa zabezpečí synchronizácia.

Táto "duplicita" labortórnych vyšetrení je nutná kvôli analýzam, ktoré dokážu pracovať len s fyzickými príznakmi, psychickými príznakmi a diagnózami.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286