Obsah  
 

Fyzické príznaky - gestá

Po kliknutí na tlačítko Gestá sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

 

V tejto časti si všímame gestá klienta, ktoré nás na ňom hneď zaujali, ktoré z neho akoby "vyčnievajú", sú pre neho charakteristické. Každé gesto signalizuje problémy s niektorým z orgánov. 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286