Obsah  
 

Fyzické príznaky - PHAN diagnostika moču

Ďalšou diagnostickou metódou implementovanou v programe je diagnostika moču pomocou diagnostických prúžkov PHAN (lakmusové papieriky) vyrábaných spoločnosťou PLIVA-Lachema Diagnostika s.r.o. Brno. Na základe informácií a podkladov priamo od výrobcu je v programe zahrnutý celý sortiment diagnostických prúžkov, pozostávajúci zo 16-tich typov. Okno sa spúšťa z Fyzických príznakov voľbou PHAN analýza moču

 

 

Terapeut si voľbou v ľavom hornom rohu vyberie typ prúžku, ktorý používa a na monitore sa mu zobrazí prúžok aj s farebnými vzorkami jednotlivých diagnostických zón. Postavením kurzoru myši nad vzorku sa zobrazí vzorke odpovedajúca hodnota, kliknutím myšou na jednotlivú vzorku podľa sfarbenia zóny na prúžku sa prefarbí zóna na zobrazenom prúžku a vpravo sa zobrazí zodpovedajúca hodnota aj s jednotkami. 

Pokiaľ je hodnota prekročená, zaškrtne sa automaticky aj voľba pre zápis do konzultácie. Terapeut ju môže odškrtnúť, ak ju nechce do konzultácie zapísať.


Niektoré vlastnosti moču, alebo prítomné látky, môžu ovplyvniť sfarbenie aj iných zón - interferencia. Na to program upozorní
malým červeným výkričníkom pri zóne prúžku. Po nastavení kurzoru myši na tento výkričník sa zobrazí text upozorňujúci na možné interferencie. To umožní terapeutovi zvážiť výsledok testu. Napr. postavením kurzoru myši na výkričník pri HEMO zóne sa zobrazí upozornenie: "Intenzitu zafarbenia LEU zóny zvyšuje zásaditý moč, vyššie SG a vysoké koncentrácie bilirubinu". V našom prípade bolo toto upozornenie spôsobené zvýšeným SG (špecifickou hmotnosťou moču).

 

Kliknutím myšou na názov zóny vľavo sa zobrazí okno s údajmi popisujúcimi princíp testu danej zóny, citlivosť merania, ako aj hraničné hodnoty a príčiny stavu nad a pod normál z tabuľky laboratórnych hodnôt. Takto si terapeut môže okamžite zistiť príčinu pozitívnej hodnoty. Obrázok nižšie ukazuje okno po kliknutí na názov LEU.

 

 


Kliknutím na tlačidlo História si môžete zobraziť výsledky vyšetrenia pri predchádzajúcich návštevách.

 

 

K jednotlivým hodnotám sú vpravo uvedené aj interferencie, ak boli opodstatnené.

 

Tlačidlom Zapísať do konzultácie sa označené zóny zapíšu ako fyzické príznaky do konzultácie a budú vyhodnocované v analýzach. 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286