Obsah  
 

Konštitučné typy podľa piatich elemetov

Každý človek je kombináciou všetkých piatich elemetov - drevo, oheň, zem, kov, voda. Niektorý však výrazne prevláda a podľa toho môžeme určiť aj telesnú a duševnú konštitúciu.

 

Po kliknutí na voľbu  Konštitučné typy 5 element. v ráme skupín symptómov sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

Ak ste už počas konzultácie Konštitučný typ zisťovali a zaevidovali do konzultácie, pri opakovanom otvorení okna sa obnovia voľby zašktrnutia podľa zaevidovaného konštitučného typu (KT). Ak ste KT už zisťovali, ale ešte ste ho nezaevidovali, zaškrtnutia sa obnovia podľa vašich predchádzajúcich volieb. Nakoniec sa ešte zaškrtnú automaticky charakteristiky zodpovedajúce v konzultácii zaevidovaným diagnózam a symptómom.

 

V hornej časti okna sú charakteristiky jednotlivých typov. Zaškrtávaním položiek - kritérií, ktorým diagnostikovaný človek vyhovuje sa vypĺňa stĺpcový graf symbolizujúci zhodu s daným typom. 

Obrázok vyššie ukazuje najväčšiu zhodu s typom "drevo" (na 75%). Program najväčšiu zhodu zobrazuje zeleným sfarbením stĺpcového grafu  a zaškrtnutím príslušného typu.

 

Pri zápise zaevidovať do konzultácie prislúchajúce symptómy a diagnózy - pri zaškrtnutí tejto voľby sa spolu s konštitučným typom zaevidujú do konzultácie aj zaškrtnutým charakteristikám zodpovedajúce diagnózy a symptómy, čo urýchli diagnostiku.

 

Zapísať do konzultácie - kliknutím na toto tlačidlo sa vybraný typ zapíše do konzultácie.

V poli Strava budú v konzultácii zapísané vhodné potraviny pre vybraný typ. V poli Poznámka budú zapísané jednotlivé kritéria aj s hodnotou [ANO] alebo [NIE], podľa toho, či ste to ktoré kritérium zaškrtli alebo nie. 

 

Upraviť - pomocou týchto tlačidiel môžete upraviť texty jednotlivých konštitučných typov.

 

Druhy potravín podľa 5 elementov - kliknutím na tento text sa zobrazí text s potravinami rozdelenými podľa jednotlivých elementov.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286