Obsah  
 

Riešenie - krok 2

Účelom tohoto kroku je rozdelenie symptómov na riešené a neriešené. Základné rozdelenie urobí program automaticky na základe voľby materského orgánu/orgánov, ktoré chcete riešiť. Obrazovka pri tomto kroku vyzerá nasledovne:

 

 

Medzi tabuľkou riešených a neriešených symptómov možno jednotlivé položky presúvať tlačidlami  Neriešiť teraz  Riešiť teraz. Skôr sa to využíva, ak chcete riešiť niektorý zo symptómov, ktoré program určil ako neriešené v tejto konzultácii.

 

Poznámka: vyčlenenie neriešených symptómov neznamená, že sa im terapeut nebude nikdy venovať. V zozname konzultácií budú tieto symptómy zobrazené červenou farbou a pri nasledujúcej návšteve si ich môže terapeut jednoducho prekopírovať z minulej konzultácie do tej aktuálnej.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286