Obsah  
 

Psychické príznaky - pridanie / úprava

Pre pridanie a úpravu psychických príznakov slúži rovnaké okno. Pri pridávaní novej sú však všetky polia prázdne.

Význam jednotlivých polí je nasledovný:

Názov psychického príznaku - pomenovanie príznaku

Pravdepodobná príčina - zoznam orgánov, ktoré sú príčinou daného príznaku. Zoznam môže byť doplnený ľubovoľným textom. Pri zápise orgánov používajte vkladanie zo zoznamu Vloženie orgánu a to dvojklikom na orgán prípadne stlačením Enter. Len pri vložení zo zoznamu sa vloží orgán v takom tvare, aby s ním vedel program pracovať. 

Napr. chcete vložiť Pečeň, kliknite myšou niekde do poľa zoznamu, na klávesnici začnite písať postupne písmená p, e, č . Program sa nastaví na pečeň. Stlačte Enter a orgán sa vloží do poľa Pravdepodobná príčina na miesto, kde sa nachádzal kurzor. Orgán bude vložený ako <Pečeň>. Pokiaľ by ste chceli zadať, že sa jedná o infekčné ložisko v pečeni, pred tým ako pečeň vložíte, zaškrtnite pole Infekčné ložisko. Text bude potom vložený ako <IL Pečeň>

Duchovná príčina - duchovná, duševná, psychická príčina psychického príznaku.

Fytoterapia - vkladáte odporúčané byliny, čajové zmesi, obklady. Pri vkladaní názvu byliny vždy používajte zoznam liečivých rastlín, ktorý sa zobrazí kliknutím na tlačidlo Byliny alebo stlačením klávesovej skratky Ctrl-B. Ak by ste napr. napísali "čaj z púpavy", program nepozná bylinu "púpavy", on pozná len bylinu "púpava lekárska", preto musíte napísať "čaj z byliny púpava lekárska", prípadne napísať "čaj z byliny " a zo zoznamu vybrať púpava lekárska.

Strava - sem píšete odporúčania pre úpravu stravy. Špecifikujete, čo je pri danej diagnóze vhodné jesť a ktorým potravinám je potrebné sa vyhýbať. Ak je potrebné do stravy doplniť vitamíny alebo minerály, pri ich vkladaní postupujte rovnako, ako pri vkladaní bylín. Jedine ak ich názvy budete vkladať zo zoznamov vitamínov a minerálov, program bude schopný v záverečnom odporúčaní doplniť prirodzené zdroje, v ktorých sa nachádzajú. Vitamíny vkladáte tlačidlom Vitamíny alebo klávesovou skratkou Ctrl-V, minerály Minerály alebo klávesovou skratkou Ctrl-M.

Reflexná terapia - slúži na vkladanie názvov reflexných bodov, bodov zdravia a prípadne doplnkových textov k reflexnej terapii. Pri vkladaní názvov platia rovnaké pravidlá, ako pri vkladaní bylín, treba ich vkladať zo zoznamu reflexných bodov a to kliknutím na tlačidlo Refl. bod, prípadne klávesovou skratkou Ctrl-R, alebo zoznamu Bodov zdravia kliknutím na tlačidlo Bod zdr., prípadne klávesovou skratkou Ctrl-O.

Poznámka - ľubovoľná poznámka

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286