Obsah  
 

Vloženie reflexných bodov

Pri vkladaní názvu reflexného bodu do poľa Reflexná terapia vždy používajte zoznam reflexných bodov. Ak by ste napr. napísali "Reflexný bod sleziny", program nepozná takýto bod, on pozná len bod "Reflexná plôška sleziny na ruke", alebo "Reflexná plôška sleziny na nohe". Len ak budete dodržiavať toto pravidlo, program bude schopný v záverečnom odporúčaní vytlačiť zoznam všetkých odporúčaných reflexných bodov a správne vyhodnotiť analýzu.

 

 

Pri vkladaní môžete označiť jeden alebo viac bodov tak, že stlačíte klávesu Ctrl a držíte ju stlačenú a súčasne myšou klikáte na požadované položky. Potom ich všetky vložíte kliknutím na tlačítko Vložiť bod. Vloženie jedného bodu dosiahnete aj stlačením Enter.

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286