Obsah  
 

Vloženie vitamínov/minerálov do stravy

Pri vkladaní názvu minerálu/vitamínu do poľa Strava vždy používajte zoznam minerálov a vitamínov. Ak by ste napr. napísali "vitamín A", program nepozná vitamín "A", on pozná len vitamín "(A) retinol". Len ak budete dodržiavať toto pravidlo, program bude schopný v záverečnom odporúčaní doplniť prirodzené zdroje, v ktorých sa minerály a vitamíny nachádzajú a správne vyhodnocovať analýzy.

 

Pri vkladaní môžete označiť jeden alebo viac vitamínov / minerálov tak, že stlačíte klávesu Ctrl a držíte ju stlačenú a súčasne myšou klikáte na požadované položky. Potom ich všetky vložíte kliknutím na tlačítko Vložiť vitamín / Vložiť minerál. Vloženie jedného vitamínu / minerálu dosiahnete aj stlačením Enter.

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286