Obsah  
 

Vloženie bodov zdravia

Pri vkladaní názvu bodu zdravia do poľa Reflexná terapia vždy používajte zoznam bodov zdravia. 

 

 

Pri vkladaní nastavte kurzor na požadovaný bod a stlačte Enter, alebo dvojkliknite myšou na požadovaný bod. Výber bodu možno vykonať aj postupným písaním jeho názvu, napr. pre Mm27 postupne píšte m, m, 2, 7. Ak pri vkladaný (Enter / dvojklik myšou) podržíte klávesu Shift, názov bodu sa vloží presne na miesto kurzoru, pričom sa pred názov vloží čiarka a medzera. To je vhodné pri vkladaní bodov do jedného riadku.

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286