Obsah  
 

Zoznamy

Program má informácie, ktoré využíva, uložené v zoznamoch (databázových tabuľkách). Okrem už spomínaných zoznamov fyzických a psychických príznakov a diagnóz, vám prístup k ostatným zoznamom umožní program po kliknutí na tlačítko Zoznamy. Zobrazí sa menu, z ktorého môžete vybrať požadovaný zoznam:

 

 

 

Niektoré položky menu Zoznamy nemusia byť viditeľné. Záleží to od vašej verzie programu.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286