Obsah  
 

Zoznam orgánov/tkanív/systémov

Po výbere zoznamu orgánov sa zobrazí nasledujúce okno:

 

 

V hornej časti sú názvy orgánov/tkanív/systémov a ku každému je uvedený prislúchajúci materský orgán.

Pod nimi je uvedený latinský, český a anglický názov orgánu. 

 

V dolnej časti je potom ku každému orgánu jeho funkcia, fytoterapia, duchovná oblasť, odporúčania ku strave, poznámka, reflexná terapia a odporúčané preparáty.

Niektoré názvy polí sú zobrazené zvýrazneným hrubým písmom. Kliknutím na takýto názov dosiahnete nasledovné zobrazenie:

Fytoterapia - po kliknutí sa zobrazí zoznam všetkých bylín, ktoré sa nachádzajú či už samostatne, alebo v čajových zmesiach pre danú diagnózu s ich účinkami a spôsobom prípravy. Ukážka...

Reflexná terapia / Body zdravia - po kliknutí na Reflexná terapia sa zobrazí popis a obrázky všetkých reflexných bodov a plôšok pre daný orgán. Ukážka... . Po kliknutí na Body zdravia sa v zozname zobrazia všetky účinné body zdravia s ich lokalizáciou. Ukážka... 

Poznámka - po kliknutí sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať zobrazenie popisu k ďalším terapeutickým postupom (kolorterapia, petroterapia, gemmoterapia, detoxikácia) alebo všeobecnú poznámku.

Strava - po kliknutí sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať zobrazenie odporúčaných vitamínov, minerálov alebo ovocných a zeleninových štiav.

Preparáty - po kliknutí sa zobrazí zoznam preparátov s účinkami preparátu, popisom a zložením, ako aj dávkovaním. Ukážka...

 

Hore na pravej strane sú zobrazené 3 základné tlačidlá:

Pridať - slúži na pridanie nového orgánu/tkaniva/systému do zoznamu.

Upraviť - slúži na úpravu existujúceho orgánu/tkaniva/systému v zozname. 

Vymazať - vymazanie orgánu/tkaniva/systému zo zoznamu.

Pokiaľ potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačítko Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

V pravom dolnom rohu môžete vidieť tabuľku so zoznamom preparátov, určených pre konkrétny orgán. Pridávať preparáty môžete tlačidlom Pridať, odoberať preparáty tlačidlom Vymazať

Tlačidlo Nastaviť slúži na nastavenie výberu používaných preparátov

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286