Obsah  
 

Zoznam účinných bodov zdravia

Zoznam účinných bodov zobrazuje tie body zdravia, ktorých masáž, nahrievanie, akupunktúra je účinná pri konkrétnej diagnóze alebo symptóme. Po zobrazení je automaticky lokalizovaný prvý bod zo zoznamu. Je zvýraznený blikajúcim červenožltým krúžkom. Pre lokalizáciu ďalších bodov zo zoznamu je potrebné stlačiť Enter pri zvýraznení daného bodu, alebo dvojkliknúť myšou na danom bode v zozname.

 

 

Pozn: Táto funkcia je dostupná od verzie 2.

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286