Obsah  
 

Zobrazenie odporúčaných reflexných bodov

Program zobrazí zoznam odporúčaných reflexných bodov pre klienta, prípadne pre konkrétnu diagnózu, príznak, orgán,...

 

 

 

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286