Obsah  
 

Zoznam orgánov - pridanie / úprava

Pre pridanie a úpravu orgánu slúži rovnaké okno. Pri pridávaní nového sú však všetky polia prázdne.

Význam jednotlivých polí je nasledovný:

Názov orgánu - pomenovanie orgánu/tkaniva/systému

Materský orgán - výber materského orgánu, ku ktorému orgán/tkanivo/systém prislúcha. Orgán vyberáte zo zoznamu.

Český, latinský a anglický názov - cudzojazyčné názvy orgánu

Funkcia orgánu - anatomická funkcia orgánu

Duchovná oblasť - duchovná, duševná, psychická oblasť, ktorá ovplyvňuje stav orgánu.

Fytoterapia - vkladáte odporúčané byliny, čajové zmesi, obklady. Pri vkladaní názvu byliny vždy používajte zoznam liečivých rastlín, ktorý sa zobrazí kliknutím na tlačidlo Byliny alebo stlačením klávesovej skratky Ctrl-B. Ak by ste napr. napísali "čaj z púpavy", program nepozná bylinu "púpavy", on pozná len bylinu "púpava lekárska", preto musíte napísať "čaj z byliny púpava lekárska", prípadne napísať "čaj z byliny " a zo zoznamu vybrať púpava lekárska.

Strava - sem píšete odporúčania pre úpravu stravy. Špecifikujete, čo je pre daný orgán prospešné a ktorým potravinám je potrebné sa vyhýbať. Ak je potrebné do stravy doplniť vitamíny alebo minerály, pri ich vkladaní postupujte rovnako, ako pri vkladaní bylín. Jedine ak ich názvy budete vkladať zo zoznamov vitamínov a minerálov, program bude schopný v záverečnom odporúčaní doplniť prirodzené zdroje, v ktorých sa nachádzajú. Vitamíny vkladáte tlačidlom Vitamíny alebo klávesovou skratkou Ctrl-V, minerály Minerály alebo klávesovou skratkou Ctrl-M.

Reflexná terapia - slúži na vkladanie názvov reflexných bodov, bodov zdravia a prípadne doplnkových textov k reflexnej terapii. Pri vkladaní názvov platia rovnaké pravidlá, ako pri vkladaní bylín, treba ich vkladať zo zoznamu reflexných bodov a to kliknutím na tlačidlo Refl. bod, prípadne klávesovou skratkou Ctrl-R, alebo zoznamu Bodov zdravia kliknutím na tlačidlo Bod zdr., prípadne klávesovou skratkou Ctrl-O.

Poznámka - ľubovoľná poznámka

Po vložení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Zapísať.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286