Obsah  
 

Zoznam lunárnych fáz

Okno zoznamu lunárnych fáz zobrazí informácie ku každej fáze Luny. Tento zoznam otvoríte kliknutím na tlačidlo Zoznam lunárnych fáz  na paneloch Lunárne znamenie, Lunárny deň a Činnosti.    

 

 

Význam jednotlivých polí je zrejmý z ich názvu. 

Tlačidlo Upraviť slúži na úpravu textov k jednotlivým fázam. Po kliknutí naň sa zobrazí nasledovné dialógové okno:

 

 

 

Vykonané zmeny zapíšete tlačidlom Zapísať.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286