Obsah  
 

Zoznam reflexných bodov - pridanie/úprava

Pre pridanie a úpravu reflexného bodu slúži rovnaké okno. Pri pridávaní nového sú však všetky polia prázdne.

 

 

Názov reflexného bodu, plôšky - zadajte názov bodu

 

Pohľad - napíšte charakteristiku obrázku (napr. Dlane rúk, Chrbát rúk, Chodidlá nôh,....).

 

Popis reflexného bodu, plôšky - napíšte účinky bodu, bližší popis lokalizácie, spôsob masáže,....

 

 Načítaj obrázok zo súboru - načítanie obrázku zo súboru do databázy. Na obrázok sú kladené nasledovné požiadavky:

- šírka 400 bodov, výška 300 bodov

- formát BMP (optimalizovaná paleta šetrí miesto na disku)

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286