Obsah  
 

Zoznam preparátov

Po výbere zoznamu preparátov sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

 

Ku každému preparátu je uvedený názov, preparátová rada, do ktorej patrí, výrobca, popis a zloženie, účinky a dávkovanie.

 

V pravom hornom rohu možno pomocou výberu preparátovej rady zobraziť len tie preparáty, ktoré patria do tejto rady.

 

Hore na pravej strane sú zobrazené 3 základné tlačidlá:

Pridať - slúži na pridanie preparátu do zoznamu.

Upraviť - slúži na úpravu existujúceho preparátu v zozname. 

Vymazať - vymazanie preparátu zo zoznamu.

 

Ak potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačidlo Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

Zobraziť väzby - zaškrtnutím tejto voľby sa okno zoznamu preparátov zväčší a po pravej strane sa zobrazia tabuľky väzieb medzi preparátom a diagnózami, fyzickými príznakmi, psychickými príznakmi a orgánmi. Týmto sa vkladanie preparátov a najmä definovanie väzieb stáva jednoduché a rýchle

 

 

Pre každú zo štyroch tabuliek zobrazujúcich väzby sú v pravom hornom rohu tlačidlá Pridať a Vymazať. Kliknutím na tlačidlo Pridať sa otvorí okno zo zoznamom diagnóz/fyzických príznakov/psychických príznakov/orgánov. Dvojklikom na vybranej položke, stlačením tlačidla vybrať alebo klávesou Enter zadefinujete novú väzbu.

 

Napr. pre preparát UrinoHelp chcete vložiť diagnózu Akné. Kliknete na tlačidlo Pridať v tabuľke Diagnóza a po otvorení okna zo zoznamom diagnóz začnete na klávesnici písať Akn . Kurzor sa zastaví na diagnóze Akné. stlačením Enter pribudne v tabuľke Diagnóza položka Akné. V zozname diagnóz nájdete k diagnóze Akné priradený preparát UrinoHelp.

 

Tlačidlo Vymazať slúži na vymazanie väzby preparát diagnóza/fyzický príznak/psychický príznak/orgán.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286