Obsah  
 

Zoznam preparátov - pridanie/úprava

Pre pridanie a úpravu preparátu slúži rovnaké okno. Pri pridávaní nového sú však všetky polia prázdne.

 

 

Názov preparátu - zadajte názov preparátu

Preparátová rada - zo zoznamu vyberte alebo zadajte názov preparátovej rady. 

Výrobca - zo zoznamu vyberte alebo zadajte názov výrobcu preparátu. 

Popis, zloženie - pokiaľ poznáte zloženie preparátu napíšte ho. Môžete si sem prípadne poznačiť detoxikačné prejavy

Účinky - napíšte na čo preparát účinkuje.

Dávkovanie - zapíšte dávkovanie pre dospelého a dieťa v tvare

koľkokrát za deň x po koľko kvapiek/tabliet   merná jednotka 

pokiaľ merná jednotka nie je v zozname, vypíšte ju ručne

  

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286