Obsah  
 

Konzultácie - zoznam užívaných preparátov

Program eviduje všetky predpísané preparáty vrátane dávkovania. Zobrazený zoznam užívaných preparátov môže vyzerať nasledovne:

Preparáty môžete zo zoznamu vymazávať tak, že si ich označíte a stlačíte klávesu Delete alebo kliknutím na tlačidlo Vymazať.

Do zoznamu je možné preparáty aj pridávať a to na konkrétny dátum a so stanoveným dávkovaním. Pridanie preparátu sa robí kliknutím na tlačidlo Pridať preparát, pričom už musíte mať vyplnené dávkovanie a nastavený dátum. 

Od verzie 3 program podporuje aj grafické zobrazenie užívaných preparátov. K jednotlivým preparátovým radám si môže používateľ zvoliť farbu, akou sa budú vykresľovať. Grafické stĺpce jednotlivých preparátov zobrazujú začiatok užívania preparátu na časovej osi.

Tlačidlami  + a - môžete "rozťahovať" alebo "sťahovať" časovú os. Pri jej roztiahnutí sa môžete po nej posúvať tlačidlami < a >.

V ľavej spodnej časti je zoznam preparátových rád s priradenou farbou. Ak chcete farbu zmeniť, nastavte kurzor v zozname na preparátovú radu a kliknite myšou na farebný štvorec vedľa zoznamu. Z dialógového okna pre výber farby vyberte vami požadovanú farbu.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286