Obsah  
 

Evidencia FOTO dokumentácie 

Program umožňuje evidenciu fotografií (obrázkov napr. z digitálneho fotoaparátu alebo zoskenovaných fotografií) ku každej konzultácii klienta. Aby ste mohli FOTO modul využívať, je potrebné ho povoliť v nastavení programu.

 

Ak ste FOTO modul povolili a kliknete na tlačítko Konzultácie, obrazovka bude vyzerať nasledovne:

 

 

V dolnej časti pribudol panel FOTO. Jednotlivé polia a tlačidlá FOTO panelu majú nasledovný význam:

 

Zoznam obrázkov - obsahuje zoznam názvov všetkých obrázkov pre vybraného klienta a konzultáciu. 

Popis obrázku - ľubovoľný text, bližšie popisujúci obsah obrázku

Náhľad - zmenšenina obrázku. Dvojklikom myšou na náhľad obrázku program ukáže obrázok v okne Zobrazenia obrázku

 

Pridať - tlačidlo pre pridanie nového obrázku pre konkrétny dátum návštevy klienta

Upraviť - úprava názvu, popisu, prípadne zmena obrázku

Vymazať - vymazanie záznamu z databázy obrázkov

 

Porovnanie obrázkov

Často je potrebné zistiť účinnosť liečby porovnaním snímku symptómu z rôznych návštev klienta. Program umožní porovnanie až 4 snímkov z databázy. Postup je nasledovný: V dátume konzultácie vyberte postupne dátumy maximálne 4 návštev klienta, z ktorých chcete porovnať obrázky. Pri každom dátume kliknite PRAVÝM tlačíidlom myši v zozname obrázkov na názov obrázku, ktorý chcete porovnať. Písmo názvu sa zmení na šikmé a tučné a nad zoznamom sa zobrazí nápis Vybraných: X, kde X je počet obrázkov, ktoré ste už vybrali pre porovnanie.

 

 

Ak označíte minimálne 2 obrázky pre porovnanie, v pravej časti pribudne tlačidlo Porovnať. Kliknutím naň sa zobrazí okno pre porovnanie obrázkov.

Ak ste sa pri výbere pomýlili, kliknite na názov obrázku, ktorý ste označili zle znovu PRAVÝM tlačidlom myši, čím označenie zrušíte.

Pokiaľ chcete zrušiť výber všetkých označených obrázkov, kliknite myšou na nápis Vybraných: X.

 

V zozname konzultácií sa zobrazujú len fotky patriace k danej konzultácii. Pre pohodlnejšiu prácu s fotkami môžete kliknutím na nápis FOTO alebo z menu Ďalšie funkcie vybratím položky Fotodokumentácia otvoriť nasledovné okno.

 

 

V tomto okne sa zobrazia všetky uložené fotografie prislúchajúce danému klientovi aj s uvedením dátumu konzultácie a prípadným popisom k obrázku. S obrázkami môžete pracovať a porovnávať ich rovnako, ako je popísané vyššie.

Pridať - tlačidlo pre pridanie nového obrázku pre konkrétny dátum návštevy klienta

Upraviť - úprava názvu, popisu, prípadne zmena obrázku

Vymazať - vymazanie záznamu z databázy obrázkov

Vytlačiť - vytlačí aktuálne zobrazený obrázok s jeho názvom, dátumom a popisom

 

Ak označíte pravým tlačidlom myši minimálne 2 obrázky pre porovnanie, v pravej časti pribudne tlačidlo Porovnať. Kliknutím naň sa zobrazí okno pre porovnanie obrázkov.

Ak ste sa pri výbere pomýlili, kliknite na názov obrázku, ktorý ste označili zle znovu PRAVÝM tlačidlom myši, čím označenie zrušíte.

Pokiaľ chcete zrušiť výber všetkých označených obrázkov, kliknite myšou na nápis Vybraných: X.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286