Obsah  
 

FOTO dokumentácia - pridanie/úprava obrázku

Obrázok môžete do databázy pridať zo súboru, ktorý je uložený buď na disku (alebo inej mechanike), alebo vo fotoaparáte. Dialógové okno pre úpravu záznamu je rovnaké ako pre pridanie.

 

 

Načítať zo súboru - kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno s adresárovou štruktúrou. Vyberte súbor s obrázkom. Pri výbere Vám pomôže malý náhľad. Výberom sa obrázok zobrazí v ľavej časti okna. Program podporuje formát obrázkov JPEG a BMP.

Zväčšenie obrázku - posuvníkom môžete obrázok zväčšiť až 5x. Pomocou zväčšenia a zobrazenia dôležitej časti obrázku rolovacími lištami si môžete uložiť len túto zobrazenú časť obrázku. 

Nastavenie obrázku - posuvníkmi Jas, Kontrast a Gamma môžete vykompenzovať nedostatky obrázku vzniknuté pri fotení

Vložiť s dátumom - umožní vám vybrať dátum konzultácie, ku ktorej má byť obrázok pripojený. Predvolený je dátum aktuálnej konzultácie. Ak máte v konzultáciách vybraný iný ako aktuálny dátum, obrázok bude automaticky priradený ku konzultácii s týmto dátumom.

Názov obrázku - musí byť zadaný

Popis obrázku - ľubovoľný text bližšie popisujúci obrázok. Tu je vhodné poznamenať si bližšie informácie k obrázku. Tento text sa tlačí pri tlači fotodokumentácie.

Uložiť - celý obrázok / zobrazenú časť - uloženie celého obrázku, najmä ak je fotený fotoaparátom s veľkým rozlíšením (napr. 10 MPx) zaberie na disku dosť miesta. Niekedy je preto výhodnejšie uložiť len zobrazenú časť obrázku, kde ste pomocou zväčšenia a rolovacích líšt priblížili len tú čast obrázku, ktorá je zaujímavá. Obrázok sa uloží vo veľkosti 640x480 bodov, čo podstatne šetrí miesto na disku a zrýchli prácu s obrázkami

Kvalita - kvalita obrázku vlastne vyjadruje stupeň kompresie pri jeho uložení. Pri 100% kvalite je stupeň kompresie minimálny a na obrázku sa neprejaví "štvorčekovanie". Veľkosť uloženého obrázku je pri 100% kvalite najväčšia, pri 70% kvalite najmenšia.

 

Zapísať - vloženie obrázku do databázy

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286