Obsah  
 

Zoznam drahých kameňov - pridanie / úprava

Pre pridanie a úpravu kameňa slúži rovnaké okno, pri pridávaní nového kameňa sú však všetky polia prázdne.

 

 

Význam jednotlivých polí je jasný z ich názvu. 

 

Obrázok vložíte kliknutím na tlačidlo Načítať obrázok zo súboru. Vkladaný obrázok musí byť vo formáte JPEG, teda musí mať príponu .jpg alebo .jpeg .

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286