Obsah  
 

Priložené dokumenty

Často môže byť pri evidencii informácii k vyšetreniu alebo terapii potrebné priložiť si ku konzultácii nejaký naskenovaný dokument alebo elektronický výstup externej diagnostiky. Program umožňuje zaevidovať akýkoľvek typ súboru, ktorý počítač dokáže zobraziť (dokumenty PDF, DOC, XLS, TXT, obrázky JPG, GIF, BMP, ... ). Takto budete mať vždy prístup ku všetkým dôležitým podkladom.

Okno priložených dokumentov môžete otvoriť buď z okna zoznamu konzultácií, alebo tlačidlom Ďalšie funkcie a následným výberom položky menu Priložené dokumenty.

 

 

Tlačidlom Zobraziť, alebo dvojklikom myšou na názve súboru, prípadne stlačením klávesy Enter zobrazíte priložený dokument v zodpovedajúcom programe (napr. PDF súbor sa otvorí v Acrobat Readeri, XLS súbor v Exceli, DOC súbor vo Worde). Ak k prípone názvu súboru dokumentu nie je vo Windows priradený žiadny program, snaha o zobrazenie vyvolá chybové hlásenie.

 

Tlačidlom Pridať priložíte ku klientovi a konzultácii nový dokument. 

Tlačidlom Upraviť môžete zmeniť dátum konzultácie, názov a popis dokumentu.

Tlačidlom Vymazať vymažete záznam aj súbor priloženého dokumentu

Tlačidlom Exportovať môžete vyexportovať priložený dokument a uložiť ho kdekoľvek na disk, či už lokálny, sieťový alebo USB.

 

Okno pre pridanie dokumentu vyzerá nasledovne:

 

 

Ako dátum môžete vybrať niektorú z konzultácií, vrátane aktuálnej. Do názvu zadajte výstižný text, ktorý môžete pre jednoduchšiu orientáciu doplniť obšírnejším popisom v poli Popis dokumentu. Tlačidlom Zobraziť si môžte dokument pozrieť, či ste vybrali ten správny. Tlačidlom Uložiť zaevidujete dokument. Kópia súboru sa uloží do zložky ...\Dr.Alter\DOKUM\, pričom na začiatok názvu súboru sa pripojí text identifikujúci klienta a dátum konzultácie.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286