Obsah  
 

Riešenie - krok 4

Záverečný krok, ktorý je určený pre finálne úpravy v texte odporúčania, prípadne na jeho manuálne vytvorenie a vytlačenie. Obrazovka v tomto kroku vyzerá nasledovne:

 

 

Verzia 7 umožňuje používateľovi plnú kontrolu nad tvorbou textu odporúčania, jeho manuálne vytvorenie. Pozrite si podrobný návod.

Manuálne vytváranie sa stane pravdepodobne viac využívaným postupom ako automatické, nakoľko terapeut vloží do odporúčania len tie texty, ktoré považuje za dôležité, čím sa skráti dĺžka textu a tým zvýši pravdepodobnosť, že ho pacient bude čítať.

Text orporúčania - vidí terapeut presne v takom tvare, v akom sa vytlačí. Text môžete ľubovoľne upravovať, vymazávať jeho časti, dopĺňať. Tiež je možné meniť farbu písma, font a typ písma.

Vložiť text upozornenia, Vložiť text všeobecných odporúčaní, Vložiť text špecifických odporúčaní - tieto tlačidlá slúžia na manuálne vytváranie textu odporúčaného riešenia.

Zapísať - týmto tlačidlom zapíšete text do tabuľky riešení, kde vám bude kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Pri ďalšej návšteve pacienta si budete môcť pozrieť, aké riešenie ste odporučili klientovi pri minulých konzultáciách.

Vytlačiť - vytlačenie odporúčaného riešenia.

Hľadať - vyhľadá slovo/výraz v texte odporúčaného riešenia

Pod textovým polom s vlastným textom odporúčania je panel tlačidiel pre diagnostické a terapeutické analýzy, ktoré môžete využiť pri tvorbe odporúčaného riešenia. Terapeutické analýzy umožňujú zapísať vybrané položky z výsledku analýzy priamo do odporúčaného riešenia. Napr. z výsledku analýzy korení vyberiete 3 "najúčinnejšie" korenia. Ich zápis v odporúčanom riešení môže vyzerať nasledovne:

Odporúčané korenia

         koriander, kurkuma, aníz,

 

Ako postupovať pri vkladaní výsledku analýz do odporúčaného riešenia je vysvetlené pri jednotlivých analýzach. Text sa vloží až po zatvorení okna s analýzou.

 

Zoznam odporúčaných preparátov - v tejto tabuľke sa nachádza zoznam všetkých preparátov, ktoré sa vyskytli v odporúčanom riešení. Pokiaľ ste nechali voľbu Odporučiť preparáty v kroku 3 nezaškrtnutú, tabuľka bude prázdna a preparáty do nej môžete pridávať ručne, prípadne využiť analýzu preparátov a z nej vložiť najúčinnejšie preparáty .

Pridať - kliknutím na toto tlačítko môžete do zoznamu odporúčaných preparátov pridať ďalší preparát z tabuľky preparátov.

Vymazať - vymazanie preparátu zo zoznamu odporúčaných preparátov

Vymazať všetky - vymazanie všetkých preparátov zo zoznamu odporúčaných preparátov

Vytlačiť - vytlačenie odporúčaných preparátov. Ukážka...

Zapísať do odporúčania - zapísanie "receptu" na záver textu odporúčaného riešenia

Zmena dávkovania - dvojklikom myšou, alebo stlačením Enter na vybranom preparáte sa zobrazí malé dialógové okno, v ktorom upravíte dávkovanie podľa potreby.

 

V nasledovnom texte sú popísané sumarizácie terapeutických prostriedkov, ktoré sme v programe napriek doplneniu terapeutických analýz ponechali. Ich výsledky sa môžu od výsledkov analýz odlišovať, nakoľko analýzy vyhodnocujú len symptómy a diagnózy zaevidované v konzultácii, ale sumarizácie počítajú aj s odporúčaniami k orgánom, nachádzajúcim sa v pravdepodobnej príčine zaevidovaných symptómov a diagnóz. Terapeutovi nechávame možnosť výberu medzi výsledkami analýz a sumarizácií.  

 

Zoznam liečivých rastlín - v tomto zozname sú všetky liečivé bylinky, ktoré sú spomenuté v texte odporúčaného riešenia v časti fytoterapia, či už samostatne, alebo ako súčasť čajových zmesí. Okrem odporúčaných bylín je vytvorený aj zoznam nevhodných a zakázaných bylín. Tieto bylinky sú v texte odporúčaného riešenia zreteľne označené. Pokiaľ je vo Fytoterapii pre niektorú diagnózu/symptóm označená bylinka ako nevhodná alebo zakázaná a vyskytne sa v odporúčanej čajovej zmesi pre inú diagnózu/symptóm, program k nej automaticky dopíše, že je nevhodná alebo zakázaná.

Pridať - pridanie bylinky do zoznamu

Vymazať - vymazanie bylinky zo zoznamu (aj klávesou Del)

Vytlačiť - vytlačenie zoznamu byliniek spolu s popisom účinkov a prípravou. Ukážka...

Zoznam reflexných bodov - v tomto zozname sú všetky reflexné body, plôšky a body zdravia , ktoré sú spomenuté v texte odporúčania v časti reflexná terapia.

Pridať - pridanie bodu do zoznamu

Vymazať - vymazanie bodu zo zoznamu (aj klávesou Del)

Vytlačiť - vytlačenie zoznamu reflexných bodov spolu s obrázkami a popisom spôsobu masírovania. Ukážka...

Meridiány - toto tlačidlo umožňuje zobraziť umiestnenie odporúčaných akupunktúrnych bodov 

 

Zoznam vitamínov - v tomto zozname sú všetky odporúčané vitamíny, ktorých doplnenie do stravy pomôže pri terapii

Pridať - pridanie vitamínu do zoznamu

Vymazať - vymazanie vitamínu zo zoznamu (aj klávesou Del)

Vytlačiť - vytlačenie zoznamu vitamínov. V rámčeku vpravo si môžete zvoliť, čo všetko má vo vytlačenom zozname byť. Ukážka...

 

Zoznam minerálov - v tomto zozname sú všetky odporúčané minerály, ktorých doplnenie do stravy pomôže pri terapii

Pridať - pridanie minerálu do zoznamu

Vymazať - vymazanie minerálu zo zoznamu (aj klávesou Del)

Vytlačiť - vytlačenie zoznamu minerálov. V rámčeku vpravo si môžete zvoliť, čo všetko má vo vytlačenom zozname byť. Ukážka...

Zoznam odporúčaných drahých kameňov - v tomto zozname sú všetky drahé kamene, ktoré sú odporúčané pre jednotlivé diagnózy, symptómy a orgány v petroterapii.

Pridať - pridanie drahého kameňu do zoznamu

Vymazať - vymazanie kameňu zo zoznamu

Vytlačiť - vytlačiť zoznam kameňov 

 

Zoznam odporúčaných farieb - v tomto zozname sú všetky farby s priaznivým účinkom, ktoré sú odporúčané pre jednotlivé diagnózy, symptómy a orgány v petroterapii. Farbám uvedeným v zozname Nevhodné farby je vhodné sa vyhnúť. Na toto program zreteľne upozorní aj v texte odporúčaného riešenia.

Pridať - pridanie farby do zoznamu

Vymazať - vymazanie farby zo zoznamu

Vytlačiť - vytlačiť zoznam vhodných farieb 

 

Program Vám poskytuje dostatok tlačových výstupov, ktorými môžete vybaviť klienta. Úspech terapie potom už záleží len na jeho prístupe.

 

Ak už pre konzultáciu existuje odporúčané riešenie, program ponúkne možnosť vrátiť sa k nemu a pokračovať v jeho úpravách.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286