Obsah  
 

Konzultácie - zoznam odporúčaných riešení

Ku každej konzultácii program uloží odporúčané riešenie. Je to z toho dôvodu, aby sa mohol terapeut pozrieť, čo presne odporúčal klientovi. Zobrazenie odporúčaného riešenia ku konkrétnej konzultácii môže vyzerať napr. nasledovne.

Text odporúčaného riešenia ktorejkoľvek konzultácie môžete meniť a upravovať podľa požiadaviek.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286