Obsah  
 

Určenie programu Dr. Alter

Program Dr.Alter predstavuje prehľadne usporiadanú znalostnú databázu pre alternatívnu celostnú medicínu. Umožňuje jednoduchým spôsobom zozbierať čo najviac informácií o pacientovi, prehľadne ich vyhodnotiť a odporučiť optimálny spôsob liečby, zahŕňajúcej požiadavky na úpravu stravy, duchovnú zmenu, odporúčanú fytoterapiu, reflexnú terapiu a tiež odporučenie rôznych preparátov podľa výberu terapeuta. 

Všetky údaje v programe je možné dopĺňať, meniť, prípadne vymazávať a tým ich udržiavať vždy v aktuálnom stave podľa najnovších zistení a trendov v oblasti alternatívnej medicíny. Zámerom bolo nepreferovať nijaký konkrétny liečebný smer, ale zhrnúť čo najviac postupov, ktorých výsledkom bude uzdravenie chorého. Pre každého pacienta možno voliť iné terapeutické postupy, iné preparátové rady, ...

Veríme, že program Dr. Alter vám pomôže byť úspešnejšími na ceste pomoci iným.

 

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286