Obsah  
 

Fyzické príznaky - znamienka na tvári

Po kliknutí na vožbu  Znamienka na tvári sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

 

V tejto časti posudzujeme miesto výskytu znamienok na tvári. Jednotlivé znamienka signalizujú problém s istým orgánom.

>>>

  Š2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286