Obsah  
 

Fyzické príznaky - chrbtica

Po kliknutí na tlačítko Chrbtica sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

 

V tejto časti posudzujeme bolestivosť, zablokovanie alebo iné prejavy v určitej časti chrbtice. Každá časť chrbtice signalizuje problémy s iným orgánom. 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286