Obsah  
 

Pridanie / úprava potraviny

Po kliknutí na tlačidlo Pridať alebo Upraviť v zozname potravín sa otvorí nasledovné okno (obrázok ukazuje úpravu potraviny marhuľa)

 

 

 

Ku každej potravine uvedieme slovenský, český a latinský názov.

Pod názvami sú štyri roletové voľby, ktoré špecifikujú do akej skupiny potravina patrí, vlastnosti ktorého prvku reprezentuje, aký tepelný účinok má na organizmus a ako ovplyvňuje pH organizmu. Ak niektorý údaj nevieme, necháme pole prázdne.

 

Doplníme texty do jednotlivých polí a nutričné hodnoty spolu s údajmi o obsahu uvedených látok.

 

Obrázok vložíme kliknutím na tlačidlo Načítať obrázok zo súboru. Obrázok musí mať pomer strán 4:3, inak dôjde po jeho vložení k deformácii (rozmery obrázka môžu byť 200x150, alebo 320x240, alebo 800x600, alebo akékoľvek iné, len musí byť dodržaný pomer strán 4:3).

 

Zápis prevedieme tlačidlom Zapísať.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286