Obsah  
 

Meranie energie v pentagrame

Pre normálny chod organizmu je potrebná energetická rovnováha v Pentagrame. Program ponúka na meranie fiktívnu stupnicu od -100 do 100. 0 vyjadruje energetickú harmóniu, mínusové hodnoty energetický nedostatok, plusové nadbytok. Hodnoty od -20 do 20 môžu byť považované za dobrý stav.

 

 

Postup merania:

Najskôr si odmerajte aktuálny stav klienta. 

 

Do poľa Text popisujúci meranie  napíšte výstižný text. Kliknite na Merať. Pole Pečeň zmení farbu na ružovú. Spustite kyvadlo nad meraciu tabuľku -100 až 100. Nameranú hodnotu zadajte kliknutím myšou na stupnici. Hodnota sa automaticky zapíše do poľa Pečeň a ružová farba sa posunie na pole Srdce, čo znamená že idete merať energiu okruhu srdca. Meranie zopakujte pre všetky materské orgány a kliknite na Zapísať. Meranie sa zaznamená do zoznamu a v pentagrame sa zobrazia namerané hodnoty. Červená farba znamená energetický nadbytok, modrá nedostatok. 

 

Pre lepšie pochopenie uvádzam príklad z praxe:

Objednala sa telefonicky pani, ktorú som nepoznal. Večer pred dňom jej príchodu som si okrem iných meraní premeral aj energetiku v pentagrame:

Sr: -40, Sl: +40, Pl: 0, Ob: -80, Pe: +40 

 

 

 

 

 

 

 Obličky boli evidentne na tom najhoršie, takže prvá otázka znela "Ako sa zmení energetika materských orgánov ak bude pani užívať obličkový čaj ?". Bol som si takmer istý, že to vyrieši čaj, lebo je naozaj dobrý. Na moje prekvapenie boli výsledky nasledovné:

Sr: 0, Sl: -40, Pl: 0, Ob: -80, Pe: +80


Obličky sa ani nepohli a pečeň vybehla príliš vysoko. Ďalšia otázka znela "Ako sa zmení energetika materských orgánov ak bude pani užívať UrinoHELP ?". Urinohelp je dobrý, osvedčený, zase som nepochyboval o úspechu. Výsledok merania

Sr: 0, Sl: +40, Pl: 0, Ob: -80, Pe: 0


Obličky sa zase nepohli. Stále silný energetický nedostatok. Skúsil som to inak - obličky súvisia so vzťahmi a so strachom.
Otázka znela: Je problém vo vzťahoch - NIE. Je problém v strachu - ÁNO.
"Ako sa zmení energetika materských orgánov ak sa pani zbaví strachu ?".
Výsledok bol prekvapujúci

Sr: +20, Sl: -20, Pl: 0, Ob: -20, Pe: +20

 

Berte prosím tento príklad ako jeden z možných prístupov k určeniu príčiny problému a správneho postupu regenerácie organizmu. 
Program vám bude nápomocný grafickým zobrazením nameraných hodnôt a tým ľahším hľadaním príčin a terapie.

 

Kliknutím na mená materských orgánov v pentagrame sa zobrazí fyzický príznak pre energetickú disharmóniu. Popis duchovnej príčiny ako aj popis v poznámke Vám pomôžu klásť ďalšie otázky.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286