Obsah  
 

Zoznam reflexných bodov

Po výbere zoznamu reflexných bodov sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

V hornej časti je zoznam názvov reflexných bodov a plôšok. Ku každému bodu a plôške je v programe pre názornosť obrázok. Nad obrázkom  je jeho popis - pohľad. Vpravo od obrázku je popis bodu a popis spôsobu jeho masáže.

 

Hore na pravej strane sú zobrazené 3 základné tlačidlá:

Pridať - slúži na pridanie nového bodu do zoznamu.

Upraviť - slúži na úpravu existujúceho bodu v zozname. 

Vymazať - vymazanie bodu zo zoznamu.

 

Ak potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačidlo Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286