Obsah  
 

Dôležité upozornenie !!!!!

Pre správnu funkciu programu je hneď po inštalácii potrebné urobiť nasledovné nastavenie

Na niektorých počítačoch so 64-bitovým operačným systémom Windows sa vyskytli problémy s nesprávnym umiestnením datových súborov programu Dr.Alter, ktoré viedli k strate užívateľských dát (zatiaľ sme zistili 2 prípady, v jednom z nich sme dáta zachránili). Aby sa dosiahlo správne umiestnenie dátových súborov programu, je potrebné vykonať nasledovný postup:

 

Dodržte presne každý jeden krok !!!

 

Po inštalácii programu Dr.Alter sa na pracovnej ploche zobrazí ikona Dr.Alter. Kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a z menu vyberte položku Vlastnosti

 

 

V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí vyberte záložku Kompatibilita

 

 

Presne podľa obrázka nastavte nasledovné (vzhľad okna sa môže v závislosti od verzie Windows mierne odlišovať):

- zaškrtnite voľbu Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom

- vyberte systém Windows XP (Service Pack 2)

- zaškrtnite voľbu Spustiť tento program ako správca

- stlačte tlačidlo Použiť a potom OK

 

Teraz môžete program spustiť a pracovať s ním.

 

Dôrazne odporúčame naštudovať si manuál k programu a pozrieť si prezentačno - inštruktážny film. 

 

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286