Obsah  
 

Zoznam lunárnych dní

Okno zoznamu lunárnych dní zobrazí informácie ku každému lunárnemu dňu. Tento zoznam otvoríte kliknutím na tlačidlo Zoznam lunárnych dní  na paneloch Lunárne znamenie, Lunárny deň a Činnosti.    

 

 

Význam jednotlivých polí je zrejmý z ich názvu. 

Tlačidlo Upraviť slúži na úpravu textov k jednotlivým lunárnym dňom. Po kliknutí naň sa zobrazí nasledovné dialógové okno:

 

 

Pri vkladaní orgánov do pola Ovplyvňované orgány využite tlačidlo Vložiť orgán a orgán vyberte zo zoznamu orgánov. Ak orgán alebo časť tela v zozname orgánov nie je, môžete ju zadať ručne.

 

!!! DODRŽUJTE ZÁSADU, ŽE KAŽDÝ ORGÁN MUSÍ BYŤ ZAPÍSANÝ V JEDNOM RIADKU !!!

 

Vykonané zmeny zapíšete tlačidlom Zapísať.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286