Obsah  
 

Ďalšie možné príčiny diagnózy/symptómu

Okrem informácií v okne pravdepodobná príčina doplnenie väzieb pre nové analýzy umožnilo ďalšie spresnenie diagnostiky zobrazením ďalších možných príčin k symptómu/diagnóze. Nad textovým polom Pravdepodobná príčina pribudlo tlačidlo Ďalšie možné príčiny. Kliknutím naň sa zobrazí okno s možnými príčinami symptómu/diagnózy:


- možná mikrobiálna nákaza/infekcia

- možná diagnóza
- možný problém podľa TČM
- možná nerovnováha Jin a Jang
- možný nedostatok/nadbytok vitamínov
- možný nedostatok/nadbytok minerálov a prvkov (zoznam minerálov obsahuje teraz aj ďalšie prvky, napr. ťažké kovy, je teda možné zistiť aj možnú záťaž/otravu týmito prvkami)

 

 

Tlačidlá Zoznam ... slúžia na otvorenie príslušného zoznamu. To isté možno dosiahnuť dvojklikom myšou na príslušnej položke. Napr. ak chcem vedieť nejaké bližšie informácie o niektorom parazitovi, ktorý je v zozname uvedený ako jedna z možných príčin symptómu Únava, môžem ho označiť kliknutím myšou a následne kliknúť na tlačidlo Zoznam mikrobiológia, alebo jednoducho naň dvojkliknúť. V zozname mikrobiológie sa priamo nastaví tento parazit, takže ho nemusíte vyhľadávať.

 

Tlačidlá Analýza slúžia na spustenie príslušnej analýzy.

 

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286