Obsah  
 

Zoznam korení

Rovnako ako liečivé bylinky, pôsobia na človeka liečivo aj korenia. Ľudstvo používa korenie od pradávna na liečenie, na prípravu jedál ale aj na kultové obrady. Okno zoznamu korení vyzerá nasledovne:

 

 

 

Ku každému koreniu je uvedený slovenský, český a latinský názov, čo často uľahčí orientáciu v knihách. V dolnej časti je uvedený popis, liečivé účinky, energetické pôsobenie, pôsobenie v duchovnej oblasti, príprava a prípadné kontrandikácie - kedy sa korenie nemá použiť. 

 

Kliknutím na linku Príprava liekov z korení sa zobrazí okno Rôznych receptov, rád a poznámok a v ňom text popisujúci prípravu rôznych druhov liečív z korení - odvary, čaje, obklady, ale aj homeopatické lieky.

 

Hore na pravej strane je zobrazených 5 tlačidiel:

Pridať - slúži na pridanie nového korenia do zoznamu.

Upraviť - slúži na úpravu existujúceho korenia v zozname. 

Vymazať - vymazanie korenia zo zoznamu.

Vytlačiť - vytlačenie korenia so všetkými textami 

 

Ak potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačidlo Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

Energetický kruh popisuje pôsobenie korenia v dvoch rozmeroch:

- povzbudenie / ukľudnenie

- doplnenie pozitívnej energie / redukcia negatívnej energie

Podľa toho, čo potrebujete u pacienta dosiahnuť, vyberáte korenie. Napr. pri únave potrebujeme povzbudzujúce pôsobenie korenia. Či budeme energiu dopĺňať alebo redukovať záleží na hlbších príčinách: ak je dôvodom únavy pomalosť (lenivosť), chýba energia, musíme ju teda dodať. Ak sa naopak prepíname, musí byť redukovaná negatívne pôsobiaca energia.

 

Vedľa tlačidiel je vykreslený energetický kruh pre zobrazené korenie. Umiestnenie malého čierneho krúžku vyjadruje pôsobenie korenia. Okrem toho je vyjadrené aj slovne pod obrázkom, napríklad lieči, povzbudzuje, dopĺňa energiu.

 

Tlačidlo Energetický kruh otvorí dialógové okno s umiestnením všetkých korení v energetickom kruhu

 

 

 

V energetickom kruhu sú tri rozdielne farebne sýte medzikružia. Tie označujú mieru disharmónie/nerovnováhy, ktorú je korenie nachádzajúce sa v príslušnom medzikruží schopné upraviť.

Vnútorné medzikružie (najmenej sýta farba) má stabilizujúci účinok, korenia nachádzajúce sa v ňom pomáhajú zdravému človeku upevniť jeho harmonický stav.

Stredné medzikružie (stredne sýta farba) má harmonizujúci účinok, korenia nachádzajúce sa v ňom pôsobia na ľahké disharmonické stavy, stavy predchádzajúce akútnym ochoreniam a ľahké chronické problémy.

Vonkajšie medzikružie (najsýtejšia farba) má liečivý účinok, korenia nachádzajúce sa v ňom pôsobia liečivo na akútne ochorenia, ťažšie chronické problémy a silnejšie disharmonické stavy.

Čím je korenie umiestnené bližšie k vonkajšiemu okraju energetického kruhu, tým je jeho pôsobenie silnejšie.

 

Umiestnenie v jednotlivých kvadrantoch energetického kruhu závisí od toho, či korenie povzbudzuje alebo ukľudňuje a či dodáva pozitívnu energiu, alebo redukuje negatívnu energiu.

 

Korenia pre liečbu symptómov alebo diagnóz sú uvedené v poli Fytoterapia konkrétnych symptómov a diagnóz vrátane receptu na prípravu a užívanie, či už samostatne alebo v koreninových zmesiach. 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286