Obsah  
 

Pridanie / úprava korenia

Po kliknutí na tlačidlo Pridať alebo Upraviť v zozname korení sa otvorí nasledovné okno (obrázok ukazuje úpravu korenia kurkuma)

 

 

 

Vložíme / upravíme slovenský, český a latinský názov a texty jednotlivých polí.

 

Energetické pôsobenie v energetickom kruhu zadáme tak, že klikneme myšou na tom mieste energetického kruhu, ktoré zodpovedá pôsobeniu korenia. Malý čierny krúžok sa presunie na nami označené miesto. Ak ste klikli nepresne, opakujte klikanie dovtedy, kým nebudete s umiestnením bodu spokojní.

 

Tlačidlom Zapísať uložíte zmeny. Ak zmeny uložiť nechcete, zatvorte okno a kliknite na tlačidlo Nie ako odpoveď na otázku, či chcete uložiť zmeny.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286