Obsah  
 

Vyhľadávanie vo všetkých tabuľkách

S nárastom objemu informácií uložených v programe Dr.Alter vznikla potreba nielen lokálneho vyhľadávania v konkrétnej tabuľke, ale aj globálneho rýchleho vyhľadávania. Verzia 7 prináša nový vyhľadávací nástroj, ktorý spustíte kliknutím  na okrúhle tlačidlo s lupou v pravom hornom rohu okna programu Dr.Alter.

 

 

Do pola Hľadaný text napíšeme slovo, slová, alebo frázu, ktoré chceme vyhľadať. Ak sa programu nepodarí nájsť ani jeden výskyt hľadaného slova, upravte hľadané slovo tak, že zadáte len koreň slova. Tým pokryjete pri vyhľadávaní všetky varianty slova (skloňovanie, časovanie,...).

 

Ak zadáte viac slov oddelených medzerou, objaví sa vedľa poľa pre zadanie textu panel, ktorým špecifikujete spôsob hľadania.

FRÁZA - bude sa hľadať celý zadaný text tak, ako ste ho napísali, ako fráza

A - bude sa hľadať výskyt všetkých zadaných slov v texte názvu alebo textového poľa, pričom ale slová nemusia nasledovať v texte za sebou a môžu mať rozdielne poradie ako v zadanom hľadanom texte

ALEBO - v názve alebo v textovom poli sa musí nachádzať aspoň jedno zo zadaných slov

 

Ak chceme vyhľadávať len v názvoch (diagnóz, symptómov, byliniek,...), zaškrtneme voľbu len v názvoch pod tlačidlom Hľadať. Prehľadávanie prebehne rýchlejšie.

 

V ľavej časti okna zaškrtneme tie tabuľky, v ktorých sa bude vyhľadávať. Pre výber všetkých tabuliek použite tlačidlo Označiť všetky, pre zrušenie výberu tlačidlo Zrušiť označenie. Aby sa spustil proces vyhľadávania, musí byť vybratá minimálne jedna tabuľka.

 

Po zadaní hľadaného textu a výbere tabuliek pre hľadanie, spustíme proces vyhľadávania tlačidlom Hľadať.

 

V tabuľke v pravej časti okna sa zobrazia všetky záznamy, v ktorých sa hľadaný text nachádza. Pod tabuľkou v textovom poli je výrez textu, v ktorom bol hľadaný reťazec nájdený.

 

Tlačidlo Zobraziť umožní preskočiť rovno do tabuľky, v ktorej zázname sa hľadaný text našiel. Podľa situácie na obrázku by sa otvorilo okno zoznamu fyzických symptómov a kurzor by sa nastavil na záznam {Obličky} Zápal obličiek. To isté dosiahneme aj dvojklikom na danom zázname.

 

Pri ďalšom otvorení okna globálneho vyhľadávania sa výsledky ostatného vyhľadávania zachovajú a môžeme si zobraziť inú nájdenú položku.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286