Obsah  
 

Fyzické príznaky - pridanie / úprava

Pre pridanie a úpravu symptómu slúži rovnaké okno. Pri pridávaní nového sú však všetky polia prázdne.

Význam jednotlivých polí je nasledovný:

Symptóm - pomenovanie fyzického príznaku

Pravdepodobná príčina - zoznam orgánov, ktoré sú príčinou daného príznaku. Zoznam môže byť doplnený ľubovoľným textom. Pri zápise orgánov používajte vkladanie zo zoznamu orgánov kliknutím na tlačidlo  Orgán. Len pri vložení zo zoznamu sa vloží orgán v takom tvare, aby s ním vedel program pracovať. 

Duchovná príčina - duchovná, duševná, psychická príčina ochorenia.

Fytoterapia - vkladáte odporúčané byliny, čajové zmesi, obklady. Pri vkladaní názvu byliny vždy používajte zoznam liečivých rastlín, ktorý sa zobrazí kliknutím na tlačítko Byliny alebo stlačením klávesovej skratky Ctrl-B. Ak by ste napr. napísali "čaj z púpavy", program nepozná bylinu "púpavy", on pozná len bylinu "púpava lekárska", preto musíte napísať "čaj z byliny púpava lekárska", prípadne napísať "čaj z byliny " a zo zoznamu vybrať púpava lekárska.

Strava - sem píšete odporúčania pre úpravu stravy. Špecifikujete, čo je pri danom symptóme vhodné jesť a ktorým potravinám je potrebné sa vyhýbať. Ak je potrebné do stravy doplniť vitamíny alebo minerály, pri ich vkladaní postupujte rovnako, ako pri vkladaní bylín. Jedine ak ich názvy budete vkladať zo zoznamov vitamínov a minerálov, program bude schopný v záverečnom odporúčaní doplniť prirodzené zdroje, v ktorých sa nachádzajú. Vitamíny vkladáte tlačítkom Vitamíny alebo klávesovou skratkou Ctrl-V, minerály tlačítkom Minerály alebo klávesovou skratkou Ctrl-M.

Reflexná terapia - slúži na vkladanie názvov reflexných bodov, bodov zdravia a prípadne doplnkových textov k reflexnej terapii. Pri vkladaní názvov platia rovnaké pravidlá, ako pri vkladaní bylín, treba ich vkladať zo zoznamu reflexných bodov a to kliknutím na tlačidlo Refl. bod, prípadne klávesovou skratkou Ctrl-R, alebo zoznamu Bodov zdravia kliknutím na tlačidlo Bod zdr., prípadne klávesovou skratkou Ctrl-O.

Poznámka - ľubovoľná poznámka

Spolu so symptómom vložiť diagnózu - sem vložíte názov diagnózy, ktorá sa má zapísať spolu so symptómom do konzultácie. Táto možnosť je v programe kvôli tomu, že napr. pre nádorové ochorenie je vytvorená jedna diagnóza, kde sa nachádzajú všeobecné zásady terapie pre túto diagnózu. Aby sa nemuseli tieto zásady prepisovať ku všetkým jednotlivým druhom rakoviny (rakovina žalúdka, rakovina prsníka,...), stačí k tomuto symptómu zadať aj diagnózu. Pri zadávaní názvu diagnózy využite zoznam, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačítko Diagnózy, alebo klávesovou skratkou Ctrl-D.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286