Obsah  
 

Zdravotný záznam

Po kliknutí na tlačidlo Zdrav. záznam v ľavej časti na paneli tlačidiel sa zobrazí nasledovná obrazovka.

V hornej časti je zobrazený záznam ku konzultácii. Tu si evidujete aktuálne problémy pacienta, účinky nasadenej terapie, jeho pocity, ....,  teda záznamy ku konkrétnej konzultácii - návšteve klienta. Tieto záznamy si môžete zobraziť jednak v zozname konzultácií, prípadne si môžete vytlačiť zdravotný záznam (kartu klienta).

Tlač / zobrazenie si zdravotného záznamu dosiahnete kliknutím na tlačidlo Vytlačiť zdr. záznam. Na obrazovke sa zobrazí okno, v ktorom špecifikujete, ktoré údaje chcete aby sa v zázname objavili:

Môžete zobraziť záznam zo všetkých konzultácií, alebo len od konkrétneho dátumu. Ďalej sa môžete rozhodnúť pre zostupné alebo vzostupné usporiadanie záznamov podľa dátumu (pri vzostupnom usporiadaní bude posledná konzultácia na konci záznamu). Zaškrtnutím volieb určíte, čo má záznam obsahovať. Po kliknutí na tlačítko Zobraziť sa zobrazí záznam.

Pozn: Dátumy, preparáty a texty sú len ilustratívne.

Vytlačenie zdravotného záznamu dosiahnete kliknutím na tlačidlo Vytlačiť.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286