Obsah  
 

Sumarizácia informácií z konzultácie

Predposledným krokom je zobrazenie všetkých zozbieraných symptómov a diagnóz a vykonanie prípadných zmien na tomto zozname. K úpravám v zozname sa však môžete kedykoľvek vracať. Kliknutím na tlačítko Sumarizácia  sa zobrazí nasledovná obrazovka:

 

 

Niektoré zo zaevidovaných symptómov môžete vymazať kliknutím na tlačítko Vymaž symptóm.

 

Vo verzii 2 pribudla možnosť vyhľadávania a najmä možnosť zobraziť v zozname len symptómy vybraného typu: DIAG, FYZP, PSYP, EAV, KYV. Pokiaľ chcete aktivovať filter zobrazenia, kliknite na zaškrtávacie políčko Filter typov sympt. V zobrazenom dialógovom okne označte tie typy, ktoré chcete zobraziť. Popis okna pre výber typov symptómov.

 

V jednotlivých textových poliach - Pravdepodobná príčina, Fytoterapia, Reflexná terapia,.... môžete robiť ľubovoľné úpravy - vymazávať dopĺňať a meniť texty. Dvojklikom myšou na text v poli sa text zobrazí zväčšený pre prehľadnejšie zobrazenie  a úpravy v  zobrazovacom/editovacom okne.

 

Niektoré názvy polí sú zobrazené zvýrazneným hrubým písmom. Kliknutím na takýto názov dosiahnete nasledovné zobrazenie:

Pravdepodobná príčina - kliknutím naň sa zobrazí zoznam všetkých orgánov, vymenovaných v poli pravdepodobná príčina aj s informáciami ako funkcia orgánu, duchovná oblasť, fytoterapia, strava a reflexná terapia, týkajúce sa konkrétneho orgánu. Ukážka...

Fytoterapia - po kliknutí sa zobrazí zoznam všetkých bylín, ktoré sa nachádzajú či už samostatne alebo v čajových zmesiach pre danú diagnózu s ich účinkami a spôsobom prípravy. Ukážka...

Reflexná terapia - po kliknutí sa zobrazí popis a obrázky všetkých reflexných bodov a plôšok pre danú diagnózu/symptóm. Ukážka...

Tlačidlom Vytlačiť zoznam môžete vytlačiť zoznam zaevidovaných symptómov. Na tlačený zoznam má vplyv aj nastavenie filtra typov symptómov. Popis okna pre výber typov symptómov.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286